قسمت اطلاع رسانی سایت حضرت عزتی ( دامت برکاته ) ؛ برای بهره مند شدن صفحه را به پایین اسکرول نمایید

توضیح قوانین سفرهای عکاسی حضرت عزتی ( دامت برکاته ) که البته سفرها به تاریخ پیوسته است و نیازی به گوش فرا دادن نیست ؛ ولی اگر چهل دقیقه زمان صرف کردید و گوش جان سپردید ، به بنده ناسزا نگویید ؛ حال باز هم به قسمت پایین تر بروید

download voice

واپسین اخبار برای آگاهی شما